Trends in Veiligheid 2022


Het veiligheidsdomein als baken
in dynamische tijden

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste (digitale) ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.

Ten tijde van de publicatie van Trends in Veiligheid 2020 zaten we middenin de COVID-19-pandemie. Nu, een jaar later, is er licht aan het einde van de tunnel.

Met als thema “Adaptieve organisaties houden Nederland veilig” leiden we u langs ontwikkelingen die het afgelopen jaar een hoge vlucht namen – Quantum computing, cyber security, artificial intelligence en informatie gestuurd werken (IGW) bijvoorbeeld – op een toekomstvaste, weloverwogen en verantwoorde manier kunnen toepassen. In zeventien artikelen, met praktische handvatten. En als altijd redenerend vanuit kansen, en niet vanuit obstakels. Veel leesplezier!

Rapport 2021:
Adaptieve organisaties houden Nederland veilig

Op het moment van schrijven van dit trendrapport is de strijd tegen COVID-19 nog in volle gang. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe blij we zijn met de inzet van eenieder in deze strijd, waaronder niet in de laatste plaats de medewerkers in het veiligheidsdomein. Want juist ook de organisaties in het veiligheidsdomein hebben moeten reageren op de nieuwe werkelijkheid, zowel wat die betekent voor de samenleving als ook wat die betekent voor de eigen organisatie en manieren van werken.

Rapport 2020:
Samen Veilig

Innovatieve technologie houdt Nederland veilig
Cyber crime, cyber security, artificial intelligence, informatie gestuurd werken (IGW) en natuurlijk innoveren, allemaal thema’s die actueel zijn voor uw werk in het (publieke) veiligheidsdomein. Hoe kunnen we al deze ontwikkelingen succesvol inzetten voor de maatschappij zonder de ethische kant uit het oog te verliezen?

Nederland houden we veilig als we een bewezen aanpak combineren met nieuwe digitale toepassingen.

Het veiligheidsrapport van Capgemini draagt bij aan de discussie die we moeten blijven voeren over de kansen van deze nieuwe technieken.

Eerdere rapporten

2019: Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland

Succesvol innoveren in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Slimmer samenwerken aan een veiliger Nederland”. Innovatie is duidelijk meer dan een buzzword in het veiligheidsdomein: veel betrokkenen zijn aan de slag om hun belangrijkste opdracht op een vernieuwende manier aan te pakken. Dat is cruciaal, want de bad actors zitten niet stil. Dankzij nieuwe technologie vinden criminelen steeds weer nieuwe manieren om te ontwrichten, op te ruien en digitale en fysieke veiligheidslinies te doorbreken.

2018: Vertrouwen en wantrouwen in de digitale samenleving

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving.” In een tijd waarin fake news de samenleving op zijn grondvesten doet schudden, persoonsgegevens regelmatig op straat liggen en nieuwe technologieën als Internet of Things en drones potentieel grote impact hebben op onze privacy, is nauwelijks een actueler thema te bedenken.

2017: In een verbonden samenleving

In deze editie is het thema ‘In een verbonden samenleving.’ En dit thema is niet zomaar gekozen, want onze maatschappij kan steeds meer worden beschouwd als een complex van verbindingen. Verbindingen tussen mensen, tussen organisaties en tussen apparaten, waarbij die drie entiteiten ook onderling steeds hechter in verbinding staan. Een ontwikkeling die het gevolg is van de opkomst van het internet. En aangezien het internet zich steeds verder ontplooit, met steeds nieuwe toepassingen (met het Internet of Things als een voorname recente innovatie), staat de ontwikkeling van de verbonden samenleving nooit stil.

Blogs

Getting on the AI Security Train

In the digital computer age, significant advances in society, have been achieved by major advances in hardware. These have facilitated major advances in the use of software. This still required people to grab the opportunities. One important aspect of grabbing an opportunity is to recognize technological trends.

Ethisch en autonoom: hoe maken we systemen menselijk?

Met de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI) is ook een wereldwijde discussie rondom ethiek en AI gestart. De discussie draait voornamelijk rondom zelfrijdende auto’s. De vraag die de autofabrikanten en het publiek stellen: hoe moet een autonoom voertuig reageren op gevaarlijke situaties? Deze vraag is echter te beperkt. Want er zijn al zo veel computersystemen die beslissingen nemen voor mensen. Alle systemen moeten ethisch handelen. Of ze nou intelligent zijn of niet.

Human manipulation is child’s play: arm yourself against social engineering!

In data security the weakest link is all too often a human being. Despite security measures such as firewalls, passwords and even security staff trained to keep intruders out, it is sometimes childishly simple to get access to confidential information by using manipulation techniques to influence people. Human behavior and the protection of confidential information are closely linked. Without intending to do so, someone who is inattentive can open the digital doors to hackers and give them access to confidential information, allowing them to commit identity fraud and more. People are continuously being manipulated, influenced and misled. Not only by advertisers, call center agents, online shopping sites and car dealers, but also by colleagues, friends and cybercriminals who want something from them. More and more frequently, we see cybercriminals taking advantage of human weaknesses in a variety of ways.

Video