Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste (digitale) ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.

 

Dit jaar is het thema: “Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving”. In een tijd waarin fake news de samenleving op zijn grondvesten doet schudden, persoonsgegevens regelmatig op straat liggen en nieuwe technologieën als Internet of Things en drones potentieel grote impact hebben op onze privacy, is nauwelijks een actueler thema te bedenken.

Rapporten

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid.
Dit jaar is het thema: “Wantrouwen en vertrouwen in de digitale samenleving.” In een tijd waarin fake news de samenleving op zijn grondvesten doet schudden, persoonsgegevens regelmatig op straat liggen en nieuwe technologieën als Internet of Things en drones potentieel grote impact hebben op onze privacy, is nauwelijks een actueler thema te bedenken.

2017: In een verbonden samenleving

In deze editie is het thema ‘In een verbonden samenleving.’ En dit thema is niet zomaar gekozen, want onze maatschappij kan steeds meer worden beschouwd als een complex van verbindingen. Verbindingen tussen mensen, tussen organisaties en tussen apparaten, waarbij die drie entiteiten ook onderling steeds hechter in verbinding staan. Een ontwikkeling die het gevolg is van de opkomst van het internet. En aangezien het internet zich steeds verder ontplooit, met steeds nieuwe toepassingen (met het Internet of Things als een voorname recente innovatie), staat de ontwikkeling van de verbonden samenleving nooit stil.

2016: De mens en digitale veiligheid

In de nieuwe, editie staat de mens centraal. De mens als (zelfredzame) burger, als slachtoffer, als beleidsmaker en als aanjager van digitale innovatie. Hieronder schetsen we enkele ontwikkelingen die in het rapport aan bod komen.

2015: Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Veel organisaties hebben inmiddels substantiële stappen gezet op weg naar een digitale organisatie of zijn daar mee bezig. In deze uitgave treft u voorbeelden aan van concrete digitaliseringsprojecten die inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd. Maar ook voorbeelden van situaties, processen en ketens waar nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering. Aanvullend hebben we ook dit jaar door TNS NIPO een onderzoek laten uitvoeren onder burgers in Nederland. De uitkomsten geven inzicht in de mening en perceptie van de Nederlandse burger op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Blogs

Ethisch en autonoom: hoe maken we systemen menselijk?

Met de opkomst van Artificiële Intelligentie (AI) is ook een wereldwijde discussie rondom ethiek en AI gestart. De discussie draait voornamelijk rondom zelfrijdende auto’s. De vraag die de autofabrikanten en het publiek stellen: hoe moet een autonoom voertuig reageren op gevaarlijke situaties? Deze vraag is echter te beperkt. Want er zijn al zo veel computersystemen die beslissingen nemen voor mensen. Alle systemen moeten ethisch handelen. Of ze nou intelligent zijn of niet.

Human manipulation is child’s play: arm yourself against social engineering!

In data security the weakest link is all too often a human being. Despite security measures such as firewalls, passwords and even security staff trained to keep intruders out, it is sometimes childishly simple to get access to confidential information by using manipulation techniques to influence people. Human behavior and the protection of confidential information are closely linked. Without intending to do so, someone who is inattentive can open the digital doors to hackers and give them access to confidential information, allowing them to commit identity fraud and more. People are continuously being manipulated, influenced and misled. Not only by advertisers, call center agents, online shopping sites and car dealers, but also by colleagues, friends and cybercriminals who want something from them. More and more frequently, we see cybercriminals taking advantage of human weaknesses in a variety of ways.

Genetwerkt samenwerken

‘Internationaal samenwerken’ was het thema van het symposium ‘Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV)’ dat op donderdag 15 november plaatsvond in Rotterdam. Samenwerken is ook de kern van een tijdens dit congres aangekondigde innovatieve pilot tussen de Koninklijke Landmacht, CGI en Capgemini. Doel van deze pilot is te onderzoeken wat de IT-markt en de Koninklijke Landmacht voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van het effectief vergaren, uitwisselen en managen van (externe) IT-kennis.

 

 

Video