Blogs

WikiLeaks: updaten van zakelijke smartphones en tablets noodzakelijk

WikiLeaks heeft deze week de hackmethoden van de CIA blootgelegd. In de 9000 documenten die dinsdag 7 maart zijn gepubliceerd, stonden onder andere 14 iOS en 24 Android, zogeheten zero-day hacks, beschreven. Zero-day hacks worden door inlichtingendiensten ingezet voor specifieke doelen

Noodzaak van Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) krijgt de komende jaren een enorme impact op onze samenleving. Het potentieel ervan is groot, als het gaat om zaken als fysieke en digitale veiligheid, productiviteit en dienstverlening. Een land dat AI geen prioriteit geeft, loopt een onoverbrugbare achterstand op. En dat niet alleen. Een land dat zijn AI-zaken niet op orde heeft, stelt zichzelf bloot en fysieke bedreigingen downloaden.

Hoe kunnen we algoritmes ‘meer’ verantwoordelijk maken?

Algoritmen worden nu overal in de publieke en private sector gebruikt. Maar ondanks het potentieel voor efficiëntiewinsten of nieuwe business inzichten, kunnen algoritmen gevoed door big data ook structurele discriminatie versterken, fouten veroorzaken die diensten aan individuen ontzeggen of zelfs een kiezer verleiden tot een vals gevoel van veiligheid. Sterker nog, er is een groeiend besef dat het publiek op zijn hoede moet zijn voor de risico’s die worden veroorzaakt door overmatig vertrouwen in algoritmes en om ervoor te zorgen dat ook een algoritme verantwoording dient af te leggen.

De verbouwing naar Hybride IT?

Bestaande organisaties begrijpen uiteraard heel goed dat hun markten snel en rigoureus aan het veranderen zijn. Veel nieuwe spelers verwerven razendsnel marktaandeel. Een van de redenen hiervoor is dat zij al vergaand gedigitaliseerd zijn en eenvoudiger kunnen opschalen, ook vaak internationaal. Dat vraagt om een reactie. Bestaande organisaties moeten hun strategie dan ook snel aanpassen om in de nieuwe digitale wereld ook bestaansrecht te houden. Vaak is dat puur noodgedwongen om te overleven. Ten eerste moet er goed nagedacht worden over een vernieuwde bedrijfsstrategie in zijn algemeenheid. Dit is nodig om het bestaansrecht überhaupt voor de toekomst veilig te stellen. Het inzetten van een digitale transformatie zal daarop veelal direct volgen. Maar hoe doe je dat nu?  En waar begin je dan?

 

Hoe veilig is ons kleine Nederland met toenemende cyberdreiging?

Digitalisering heeft van onze samenleving een verbonden samenleving gemaakt waarin onderlinge afhankelijkheden tussen overheden, bedrijfsleven en burgers groot zijn. Maar hoe veilig is de digitale samenleving in ons kleine Nederland nog met de toenemende cyberdreiging?

Biometrie: Minority Report maar dan echt

Je vingerafdruk gebruiken als toegang voor je smartphone of betalen in een webshop met je selfie? Biometrie – het afstaan van meetbare lichamelijke kenmerken – wordt een steeds normalere toepassing in onze samenleving. En een die gekenmerkt wordt door gebruikersgemak en snelheid. De film Minority Report (2002) nam al een voorschot op de impact die biometrische toepassingen en de daarmee opgeslagen gegevens over een persoon, kunnen hebben op onze samenleving. Die toekomst is zo’n 15 jaar later voor een groot deel werkelijkheid geworden. Hoe ver willen we eigenlijk gaan in het afgeven van onze data, wie bewaart het en hoe veilig is het? Dat zijn belangrijke vragen die we onszelf nu moeten stellen.

4 tips to foster the great potential of machine learning in the public sector

Do you want to improve the quality of your service while using less resources? Recent research on the value of machine learning for public services concludes that implementing virtual assistants allows you to kill those two birds with one stone. In this article you’ll find some practical tips that will foster the implementation of machine learning in your organization.