Luuk is Senior Consultant bij Capgemini Insights & Data. Hij is actief op het gebied van Intelligence en Informatiegestuurd Werken, met name in het domein openbare orde- en veiligheid.