Roeland de Koning is werkzaam bij Capgemini Consulting. Roeland is gespecialiseerd in cybersecurity en crisisbeheersing . Zowel nationaal als internationaal werkt hij aan de realisatie van samenwerkingsvraagstukken op dit gebied, ‘ervaren van het probleem’ en ‘gewoon doen’ zijn daarbij de rode draad.