Expertise Carrière Over Capgemini Media & analisten Investeerders

Visierapport Trends in Veiligheid 2013

Een digitale samenleving kan niet zonder digitale veiligheid

Met de lancering van het visierapport 'Trends in Veiligheid 2013' geeft Capgemini het startschot voor een dialoog over digitale veiligheid in Nederland. We kennen allemaal de voordelen van de digitale samenleving, maar er is ook een andere kant. Op die steeds drukkere digitale snelweg voegen steeds vaker ongenode deelnemers in, die de veiligheid van informatie in gevaar brengen en ons kwetsbaar maken. Hoe houden we ze van de weg en de zaak onder controle? Is dat een taak van de overheid of een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Met hun scherpe analyses en verrassende visie zetten de auteurs de lezer aan het denken over de antwoorden.

Onderzoek naar veiligheid
De burgers zijn zich inmiddels ook bewust van de risico’s en hebben een duidelijke mening over de rol die de overheid zou moeten spelen. Dat blijkt uit het onderzoek van Capgemini uitgevoerd door TNS NIPO en waarvan de uitkomsten in dit visierapport zijn verwerkt. Die aanvulling maakt het tot een zeer compleet en lezenswaardig rapport met een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en onze visie daarop. Interessant voor burgers, een must voor overheden en bedrijven in het veiligheidsdomein.

Enkele opvallende statements uit Trends in Veiligheid 2013

  • Voor een veilige samenleving moet de overheid zich organiseren in een netwerk van organisaties die samenwerken, zichzelf permanent verbeteren en zich soepel kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen uit maatschappij en politiek.
  • Samenwerking in ketens vereist betrouwbare, onbetwiste data. Een Digital Operating Model brengt alle componenten samen om dat te kunnen realiseren.
  • Hoe de verstikking door de exponentieel groeiende data binnen de opsporing aan te pakken.
  • Voor het sturen van grote menigten is zowel fysieke als digitale crowd control belangrijk.
  • Een Digital Capabilities Center zal de politie helpen burgerparticipatie en cocreatie-initiatieven effectief en rendabel te maken.
  • Digitale veiligheid moet een integraal onderdeel zijn van het streven naar een veilige samenleving

Artikelen 2013

1. Versterken van de strafrechtketen? Regisseer de ruimte voor resultaat!
Het realiseren van betere prestaties in de strafrechtketen vereist van het ministerie van Justitie om de gulden middenweg te vinden tussen regie voeren en het geven van ruimte.
Download PDF PDF - 1.775 kB

2. De keten voorbij
Wat nodig is in de strijd tegen cybercriminaliteit, is een overheid die bestaat uit - in netwerken opererende - organisaties die zichzelf permanent verbeteren en zich soepel kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen uit maatschappij en politiek.
Download PDF PDF - 1.743 kB

3. Grip op data: pleidooi voor inrichting van een Digital Operating Model en uniforme dataprocessen
Samenwerking in ketens vereist betrouwbare, onbetwiste data. Een Digital Operating Model schept de randvoorwaarden om dat te kunnen realiseren. Uniforme dataprocessen resulteren in grip op het gebruik van data, van zowel interne als externe bronnen.
Download PDF PDF - 1.948 kB

4. Big data in opsporing: nu pompen om niet te verzuipen
Datastromen in opsporing groeien exponentieel. Opsporingsinstanties moeten daarom nu starten met pompen om niet te verzuipen in big data. Met geautomatiseerde opsporing kunnen we bijvoorbeeld in terabytes aan data de gewenste informatie detecteren en zo cybercrime voorkomen.
Download PDF PDF - 1.838 kB

5. De menigte onder (online) controle
Menigten organiseren zich steeds vaker online, om daarna fysiek bij elkaar te komen. In de bestuurlijke en organisatorische sturing dient hierop te worden geanticipeerd en een combinatie te worden gemaakt van fysieke en online crowd control. Uitdaging zit in de samenhang tussen online en fysieke maatregelen.
Download PDF PDF - 1.815 kB

6. Meer rendement uit cocreatie met burgers en bedrijven: een Digital Capabilities Center
Binnen burgerparticipatie is een ontwikkeling te zien naar meer cocreatie-initiatieven. De digitale revolutie kan daar een impuls aan geven. Een Digital Capabilities Center helpt de politie burgerparticipatie en cocreatie-initiatieven effectief en rendabel te maken.
Download PDF PDF - 1.887 kB

7. Cameratoezicht: efficiënter in de veiligheidsketen
Standaardisatie maakt cameratoezicht beter bruikbaar in de veiligheidsketen. Camera's in combinatie met andere sensoren leveren bovendien beter bruikbare informatie op. Het maakt sneller handelen en beter onderbouwde besluitvorming mogelijk.
Download PDF PDF - 2.136 kB

8. De kracht van verbinden
Welke kansen biedt slimme technologie en hoe benutten we deze voor meer veiligheid?
Download PDF PDF - 1.698 kB

9. De veilige 'digitale samenleving' bestaat niet
In onze samenleving is de overheid ook verantwoordelijk voor digitale veiligheid. De overheid worstelt met haar rol om die te waarborgen. Cybersecurity moet een integraal onderdeel zijn van het streven naar een veilige samenleving.
Download PDF PDF - 1.696 kB

10. Cyberresilience in het jaarverslag?
Cyberresilience is een randvoorwaarde voor digitale transformatie. De continuïteit en reputatie van de organisatie staan namelijk op het spel. Een aangelegenheid voor de Raad van Bestuur. Maatregelen zijn niet alleen technologisch, maar juist multidisciplinair.
Download PDF PDF - 1.765 kB

11. Borging van continuïteit in het veiligheidsdomein
Er is onvoldoende borging van continuïteit van kritische processen in het veiligheidsdomein. Het noodzaakt tot een contextgerichte benadering, waarin risico's opgepakt worden vanuit het streven naar continuïteit.
Download PDF PDF - 1.777 kB

12. Meer vissen in de vijver met de White Hat Office
Er is een acuut en structureel tekort aan gekwalificeerde White Hat hackers. De White Hat Office is een publiek-privaat werk- en leertraject voor White Hat hackers, waardoor zij snel in kunnen stromen.
Download PDF PDF - 1.834 kB

DOWNLOAD lijn Rapport Trends in Veiligheid 2013 Download PDF
Trends in Veiligheid 2013


Download PDF PDF - 5.308 kB

Report
Management Samenvating 2013 - Nederlands

Download PDF PDF - 2.349 kB
Report
Management Summary 2013 - English

Download PDF PDF - 4.732 kB
Gebruikersvoorwaarden Social Media Guidelines Privacy Policy Juridische Informatie Neem contact met ons op