Rapporten

2015: Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Veel organisaties hebben inmiddels substantiële stappen gezet op weg naar een digitale organisatie of zijn daar mee bezig. In deze uitgave treft u voorbeelden aan van concrete digitaliseringsprojecten die inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd. Maar ook voorbeelden van situaties, processen en ketens waar nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering. Aanvullend hebben we ook dit jaar door TNS NIPO een onderzoek laten uitvoeren onder burgers in Nederland. De uitkomsten geven inzicht in de mening en perceptie van de Nederlandse burger op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Meer JSF’s of meer digitale wapensystemen?

De toekomst van ons defensieapparaat staat volop ter discussie. Velen lijken het er inmiddels over eens dat defensie niet langer een ondergeschoven kindje mag zijn. Het budget moet omhoog en organisatie en materieel moeten dringend gemoderniseerd worden. En hoewel je dan bent geneigd te denken aan JSF’s en dergelijke, moet één aspect zeker niet worden vergeten: de digitale veiligheid van Nederland. De ophef rondom de Franse en Amerikaanse verkiezingen heeft duidelijk gemaakt dat het wat dit betreft menens is. De auteurs van dit artikel bieden een inventarisatie van de initiatieven op dit gebied in binnen- en buitenland en pleiten voor een steviger inzet op deze groeiende digitale dreiging.

Omslag nodig voor digitale slagkracht

Defensie zal ook in het digitale domein de ‘dienstverlener’ voor de Nederlandse staat en burgers moeten zijn voor het verstrekken van veiligheid en bescherming van grondgebied, soevereiniteit en politieke en economische belangen. Om schaalgrootte en volwassenheid te bereiken zijn verdere industrialisering van militaire cyber operaties nodig en een grotere rol van de industrie bij de ontwikkeling van offensieve cyberdiensten.