Rapporten

Business value van security begint bij gemeenschappelijk framework

Het is geen vraag meer óf organisaties digitale aanvallen zullen ondervinden, maar wanneer. Toch lijken afdelingen in het primaire proces soms nog lastig te overtuigen om voldoende maatregelen te nemen. De businesscase voor security moet dus worden versterkt door inzichtelijk te maken wat de business value van beveiliging is. Hoe?

Cyber resilience in het jaarverslag?

Cyberresilience is een randvoorwaarde voor digitale transformatie. De continuïteit en reputatie van de organisatie staan namelijk op het spel. Een aangelegenheid voor de Raad van Bestuur. Maatregelen zijn niet alleen technologisch, maar juist multidisciplinair.

Meer vissen in de vijver met de White Hat Office

Er is een acuut en structureel tekort aan gekwalificeerde White Hat hackers. De White Hat Office is een publiek-privaat werk- en leertraject voor White Hat hackers, waardoor zij snel in kunnen stromen.

De veilige ‘digitale samenleving’ bestaat niet

In onze samenleving is de overheid ook verantwoordelijk voor digitale veiligheid. De overheid worstelt met haar rol om die te waarborgen. Cybersecurity moet een integraal onderdeel zijn van het streven naar een veilige samenleving.