Rapporten

Effectief informatiegestuurd werken (IGW) in een wereld met 5G-sensing

Met de intrede van 5G worden mobiele netwerken sneller en betrouwbaarder dan ooit en neemt de capaciteit enorm toe. Dat zal een flinke impuls betekenen voor het Internet of Things. Het resultaat: een explosie van data en daarmee een enorme bron van real time gegevens waarmee de openbare veiligheid kan worden verbeterd. Aan de andere kant zet 5G het huidige stelsel van ‘informatiegestuurd werken’ (IGW) flink onder druk. Hoe leiden we de komst van 5G in goede banen en zorgen we ervoor dat IGW niet bezwijkt onder alle data, maar ze juist optimaal inzet?

Vernieuwen met echte impact

De criminaliteit innoveert. Dankzij technologische ontwikkelingen is ze steeds minder zichtbaar en tastbaar, maar ook steeds meer ontwrichtend. Het veiligheidsdomein innoveert mee, werkt aan nieuwe werkwijzen, methoden en toepassingen. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot, zoals de auteurs van dit artikel signaleren. Het probleem, zo betogen ze, is dat innovatie te vaak is gericht op het oplossen van specifieke knelpunten en problemen. Op korte termijn en op het niveau van individuele processen wordt zo wel resultaat geboekt, maar het lange-termijneffect voor het overall ecosysteem is nauwelijks geborgd. Innovatie moet daarom worden aangevlogen in samenwerking met alle betrokken partijen en toewerken naar een gemeenschappelijk gedragen effect. Hoe dat in zijn werk kan gaan, lees je in dit artikel.