Rapporten

Internet of Safety and Security Things. Mens versus machine?

Het Internet of Things heeft een groot potentieel als het gaat om veiligheid. Apparaten en sensoren binnen een IoT-netwerk kunnen samenwerken om situaties en gedrag te analyseren, incidenten te signaleren en duiden en automatisch de juiste response in te zetten. Deze specifieke vorm van IoT noemen we Internet of Safety and Security Things. Het is een ontwikkeling die de rol van de mens in beveiliging onherroepelijk verandert. Maar wordt die mens ook overbodig? Deze en andere vragen worden in dit artikel beantwoord.

Meldkamer van de toekomst is live

Voor een omgeving waarin elke seconde telt en waarin goede informatie het verschil kan betekenen tussen leven en dood, heeft de traditionele meldkamer eigenlijk weinig effectieve tools ter beschikking. Daardoor verstrijkt vaak veel tijd tussen hulpvraag en hulpverlening. De meldkamer van de toekomst is echter volop in ontwikkeling. En we hoeven daarbij niet te wachten op innovaties. De technologie is al voorhanden. Ontwikkelingen als drones, GPS en het Internet of Things vormen een waardevolle bron van informatie. Het is al mogelijk om toegang te vragen en krijgen tot de camera van de mobiele telefoon van de melder, om de situatie ter plekke snel en goed in te kunnen schatten. Het geheim van de meldkamer van morgen ligt in een effectieve combinatie van dit soort middelen. Waarbij we natuurlijk verantwoord moeten omspringen met de verzamelde gegevens en het vertrouwen van de burger.