Rapporten

Politie op weg naar een omnichannel intakeorganisatie

Het intakeproces van de politie gaat op de schop. Je kunt nu eenmaal niet langer volstaan met een voornamelijk op telefooncontact ingerichte organisatie. De burger, gewend aan de digitale communicatiemiddelen van nu, verwacht dat hij de politie kan bereiken (en vice versa) via het door hem gekozen kanaal. En dat is steeds minder vaak de telefoon. Sterker nog: de politie moet weten waar hij de burger kan vinden en daar (digitaal) aanwezig zijn. De politie wordt een deelnemer aan de netwerken waarin burgers informatie uitwisselen. Alleen door burgerparticipatie te faciliteren kan de politie putten uit de enorme hoeveelheid informatie die burgers beschikbaar stellen en de samenwerking tussen politie en burger versterken. In dit artikel leest u wat daarbij allemaal komt kijken.

Alerteringsinitiatieven in concurrentie voor aandacht van de burger

Binnen het veiligheidsdomein komen steeds meer initiatieven die burgers alerteren. Zo ontstaat concurrentie om de aandacht van de burger met negatieve effecten van teveel geactiveerde burgers. Er is behoefte aan een proportionele inzet. De overheid dient regie te nemen in de afstemming tussen de initiatieven vanuit één gemeenschappelijke visie.