Rapporten

Publiek privaat vliegwiel voor cybersecurity in het justitiële domein

Deze zomer wordt de Nationale Veiligheidsstrategie gelanceerd. Daarin legt het Ministerie van Justitie vast hoe de nationale veiligheid de komende jaren moet worden versterkt. Dat is nodig, want de dreiging – of die nou afkomstig is van andere landen of sensatiezoekers – neemt toe. Zeker als het gaat om cybersecurity. Denk aan beïnvloeding van verkiezingen, of het hacken van essentiële systemen, of terrorisme. De auteurs van dit artikel zetten uiteen hoe de dreigingen het hoofd geboden kunnen worden, vanuit een integrale aanpak en publiek-private samenwerkingen waarin de capaciteiten en know-how van de publieke en private sector worden gebundeld.