Rapporten

Handhaving en dienstverlening bijten elkaar niet

De overheid is altijd op zoek naar de juiste balans tussen dienstverlening en handhaving. De burger heeft hoge verwachtingen van de dienstverlening waar de overheid, in veel gevallen, aan dient te voldoen. Tegelijkertijd kan de dienstverlening juist op gespannen voet staan met de handhaving, waarop de overheid uiteraard niet wil inboeten. Sociale voorzieningen moeten immers alleen ten goede komen van mensen die er echt recht op hebben. Om de ideale mix van handhaving en dienstverlening vorm te geven kan de overheid gebruik maken van risicomodellen. Hoe dat in zijn werking gaat en wat dat betekent voor aansluitende processen leest u in dit artikel.

Netcentrisch toezicht: het toezicht van de toekomst

Falend overheidstoezicht vraagt om een andere aanpak met aandacht voor betere informatie. Een netcentrische werkwijze en drie digitale trends maken dit mogelijk. Om incidenten of fraudevormen vroegtijdig te detecteren moet per inspectiedomein worden bepaald of en wanneer het netcentrisch toezicht toegepast kan worden.